7 Mart 2013 Perşembe

100 den 1000 e kadar ingilizce sayıların yazılışı


0 : zero (ziro)

1 : one (van)


2 : two (tu)


3 : three (thri )


4 : four (for)


5 : five (fayf)


6 : six (siks)


7 : seven (sevın)


8 : eight (eğt)


9 : nine (nayn)


10 : ten (ten)


11 : eleven (ilevın)


12 : twelve (tıvelv)


13 : thirteen (törtiin)


14 : fourteen (fortiin)


15 : fiveteen (fiftiin !fayftiin diye okunmadığına dikkat edin!)


16 : sixteen (sikstiin)


17 : seventeen (sevıntiin)


18 : eighteen (eğtiin !yazılışta tek t vardır!)


19 : nineteen (nayntiin)


20 : twenty (tıventi)20 , 30 100


20 : twenty (tıventi)


30 : thirty (törti)


40 : fourty (forti)


50 : fifty (fifti)


60 : sixty (siksti)


70 : seventy (sevınti)


80 : eighty (eğti)


90 : ninety (nayti)


100 : one hundred / a hundred (van handırıd / e handırıd)


1000 : one thousand / a thousand (van tauzınd / e tauzınd)


İngilizcedeki sayı mantığı da Türkçe'dekinden çok farkı değildir Aşağıdaki


örnekleri inceleyiniz


21 : twenty one (tıventi van)


38 : thirty eight (törti eğt)


55 : fifty five ( fifti fayf)


62 : sixty two (siksti tu)


99 : ninety nine (naynti nayn)


Not:Burada dikkat edilmesi gereken nokta 100'lü sayıları okurken sayıların arasına "and" koymaktır örneğin: 154 sayısını okurken "one hundred and fifty four" diye okumamız gerekirİngilizcede 100 den büyük bir sayıyı söylemek için önce kaç tane yüz içerdiğini söyleriz daha sonra da geri kalan kısmını 1 den yüze kadar olan sayıları söylediğimiz gibi söyleriz.Örneğin:

121 = One Hundred and Twenty One 
567 = Five Hundred and Sixty Seven 
791 = Seven Hundred and Ninty One 


Sayıİngilizce YazılışıTürkçe Anlam
1,000One ThousandBin
10,000Ten ThousandOnbin
100,000One Hundred ThousandYüzbin
1,000,000One MillionBir Milyon
1,000,000,000One Billion